MS Word - wykorzystanie w pracy i biznesie - poziom podstawowy

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest dla osób nie mających wcześniej styczności z obsługą programu Word. Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na tworzenie oraz edycję tekstów. 

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM

Wprowadzenie do programu MS Word. Składniki programu. Możliwości

 • Omówienie okna i wstążki programu
 • Tworzenie zawartości dokumentu. Wprowadzanie tekstu, symboli, znaków specjalnych
 • Edycja ustawień dokumentu
 • Zapisywanie, otwieranie i opcje

Formatowanie tekstu

 • Edycja tekstu, akapitów, stron
 • Ustawienia czcionki
 • Style
 • Rozmieszczanie tekstu w dokumencie

Funkcje tabulatora

 • Ustawienie i wykorzystanie tabulatorów
 • Tworzenie dokumentu za pomocą tabulatorów
 • Listy
 • Numerowane
 • Punktowane
 • Listy wielopoziomowe
 • Nagłówek i stopka:
 • Wstawianie i edycja
 • Typowe przykłady użycia

Tabele

 • Wstawianie tabeli
 • Dostosowywanie tabeli do własnych potrzeb
 • Formatowanie tabeli

Wstawianie obiektów:

 • Obrazy
 • Obiekty ClipArt
 • Obiekty SmartArt

Zakończenie tworzenia dokumentu:

 • Język i sprawdzanie pisowni
 • Drukowanie dokumentów

PRACA W PROGRAMIE WORD W WERSJI  2010

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych
 • w pracowni każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania 
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

 

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)