MS Excel - wykorzystanie w pracy i biznesie - poziom średniozaawansowany

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest dla osób posiadających podstawową wiedzę dotyczącą programu Excel. Kurs adresowany jest do osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności.

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM

Przypomnienie podstaw programu

 • Wprowadzanie i edycja danych
 • Wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów
 • Wstawianie i praca z obiektami: grafika, ramka
 • Komentarze: wstawianie, wygląd i edycja
 • Nazywanie komórek i zakresów

Formuły

 • Najczęściej używane funkcje matematyczne
 • Adresowanie względne i bezwzględne
 • Funkcje finansowe
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje logiczne
 • Funkcja warunkowa JEŻELI (prosta i zagnieżdżona)

Formatowanie warunkowe

 • Reguły ze względu na wartość komórek
 • Reguły bazujące na formatowaniu
 • Sprawdzanie poprawności danych

Analiza danych

 • Sortowanie i filtrowanie
 • Filtrowanie zaawansowane
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE

Drukowanie i jego opcje

 • Przygotowywanie arkuszy do wydruku
 • Zarządzanie skoroszytami

Tabele przestawne i wykresy przestawne

 • Tworzenie tabeli przestawnej
 • Modyfikowanie tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych
 • Sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego

Tworzenie, edycja i uruchamianie makr

PRACA W PROGRAMIE EXCEL W WERSJI  2010

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych
 • w pracowni każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania 
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

 

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)