MS Excel - wykorzystanie w pracy i biznesie - poziom podstawowy

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest dla osób nie mających wcześniej styczności z obsługą programu Excel. Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na dokonywanie obliczeń zestawionych w formie tabelarycznej. 

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM

Wprowadzenie do programu MS Excel. Składniki programu. Możliwości

 • Omówienie okno i wstążki programu
 • Używanie szablonów

Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

 • Wprowadzanie danych, edycja komórek.
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
 • Wstawianie i usuwanie komórek
 • Wstawianie wierszy i kolumn
 • Typy danych
 • Komentarze: wstawianie, wygląd edycja

Funkcje i formuły

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł
 • Adresowanie względne i bezwzględne, mieszane
 • Autosumowanie
 • Funkcje statystyczne: SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, MIN.K, WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART
 • Funkcje zaokrąglania: ZAOKR., ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.GÓRA
 • Funkcja warunkowa: JEŻELI

Tworzenie wykresów

 • Typy wykresów
 • Określanie źródła danych
 • Formatowanie wykresów: podpisywanie osi, tytuł, wygląd

Analiza danych

 • Sortowanie danych
 • Filtr (opcje podstawowe)

Drukowanie i jego opcje

 • Tworzenie i organizowanie skoroszytów
 • Ochrona arkusza i skoroszytu

Zarządzanie widokiem okna programu

 • Nowe okno
 • Blokowanie okienek
 • Podział okna
 • Formaty plików

PRACA W PROGRAMIE EXCEL W WERSJI  2010

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych
 • w pracowni każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania 
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

 

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)