Warsztaty wizażu i stylizacji

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wizażu i stylizacji własnej osoby. 

PROGRAM:

Wiadomości wstępne:

 • zagadnienia wizażu
 • omówienie kosmetyków i ich zastosowań
 • wyposażenie do wykonywania makijażu
 • zasady makijażu
 • przygotowanie twarzy do wykonania makijażu

Przygotowanie do wykonania makijażu

 • analiza kolorystyczna twarzy
 • stylizacja twarzy i makijażu
 • wprowadzenie
 • wykonywanie projektów

 Elementy makijażu

 • makijaż korekcyjny
 • makijaż oczu
 • makijaż policzków
 • makijaż ust

Rodzaje makijażu

 • makijaż dzienny
 • makijaż wieczorowy
 • makijaż ślubny
 • makijaż fantazyjny
 • makijaż studyjny

Elementy stylizacji

 • stylizacja postaci/ strój a sylwetka
 • czynniki i "narzędzia", które należy uwzględnić przy kreowaniu wizerunku
 • typy sylwetek, linie ciała
 • rola makijażu i fryzury
 • analiza kolorystyczna
 • zasada kompozycji stroju
 • warsztaty własnej aranżacji strojów - ćwiczenia

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe 
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków) 

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.