Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Kurs adresowany jest do osób pragnących podjąć pracę w charakterze sprzedawców, kasjerów i fakturzystów przy użyciu urządzeń komputerowych oraz kas fiskalnych.

WYMAGANIA:

Poziom wykształcenia – brak wymagań. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Techniki sprzedaży - etapy i struktury sprzedaży: 8 h

 • Sprzedaż aktywna i pasywna
 • Typologia klientów i zasady posterowania z nimi
 • Różnicowanie cech, zalet i korzyści w procesie sprzedaży

Podstawy marketingu i reklamy w handlu: 8 h

 • Struktura organizacji przedsiębiorstwa, kultura organizacji i otoczenia
 • Plan marketingowy, struktura produktu, ceny
 • Promocja, jako narzędzie marketingowe, promocja własnej firmy na rynku
 • Źródła i sposoby pozyskiwania klientów

Komunikacja interpersonalna w firmie: 4 h

 • Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała
 • Efektywna komunikacja
 • Elementy pozytywnej autoprezentacji
 • Podstawowe techniki asertywności

Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy: 4 h

 • Etapy profesjonalnej obsługi klienta
 • Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon

Źródła i sposoby pozyskiwania klientów: 8 h

 • Pierwszy kontakt z klientem (rozmowa telefoniczna, jako wstęp do sprzedaży)
 • Skuteczny telemarketing, manipulacja w negocjacjach, techniki radzenia sobie z manipulacją ( techniki argumentacji)
 • Triki i techniki w negocjacjach

Sporządzanie dokumentacji handlowej: 16 h

 • Zamówienia
 • Reklamacje
 • PZ IWZ
 • Faktury/Rachunki
 • Oferta
 • Potwierdzenie zamówienia

Symfonia Handel: 12 h

 • Obsługa komputera z zastosowaniem programów użytkowych - fakturowanie
 • Omówienie modułów programowania
 • Wprowadzanie nowego towaru
 • Wprowadzanie kontrahenta
 • Sprzedaż detaliczna
 • Faktura sprzedaży, zakupu
 • Korekta sprzedaży, korekta zakupu
 • Zamówienia
 • Rozrachunek wg dokumentów i kontrahentów
 • Rabat na dokumentach

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach sprzedażowych dużych firm.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 770 zł brutto

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.