SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROGRAMU OPTIMA

OBSŁUGA PROGRAMU OPTIMA MODUŁ KSIĘGA PODATKOWA OD PODSTAW:

ĆWICZENIE NR 1

ZAŁOŻENIE NOWEJ BAZY DANYCH I JEJ KONFIGURACJA 

ĆWICZENIE NR 2

WPROWADZANIE BANKU 

ĆWICZENIE NR 3

WPROWADZANIE URZĘDÓW SKARBOWYCH, ODDZIAŁÓW ZUS 

ĆWICZENIE NR 4

WPROWADZENIE KATEGORII PRZYCHODOWYCH I KOSZTÓW 

ĆWICZENIE NR 5

WPROWADZENIE KONTRAHENTÓW 

ĆWICZENIE NR 6

KOPIOWANIE Z INNEJ BAZY 

ĆWICZENIE NR 7

OTWARCIE RAPORTU KASOWEGO  

ĆWICZENIE NR 8

PRZYPISANIE KATEGORII DO KONTRAHENTA 

ĆWICZENIE NR 9

WPROWADZANIE FAKTUR SPRZEDAŻY

ĆWICZENIE NR 10

KSIĘGOWNIE WPROWADZONYCH DOKUMENTÓW 

ĆWICZENIE NR 11

KOPIOWANIE DOKUMENTÓW

ĆWICZENIE NR 12

WYDRUKI REJESTRÓW VATOWSKICH 

ĆWICZENIE NR 13

WPROWADZANIE FAKTUR ZAKUPOWYCH 

ĆWICZENIE NR 14

WPROWADZENIE FAKTUR DOTYCZĄCYCH EKSPLUATACJI SAMOCHODU 

ĆWICZENIE NR 15

TWORZENIE PLIKU JPK 

ĆWICZENIE NR 16

ZAPIS BEZPOŚREDNI 

ĆWICZENIE NR 17

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA 

ĆWICZENIE NR 18

WPROWADZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO I WYGENEROWANIE PLANU AMORTYZACJI 

ĆWICZENIE NR 19

NALICZENIE AMORTYZACJI 

ĆWICZENIE NR 20

DOKUMENTY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

ĆWICZENIE NR 21

WPROWADZENIE WŁAŚCICIELA 

ĆWICZENIE NR 22

WYLICZENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY 

ĆWICZENIE NR 23

ZAPISY KPIR 

 

OBSŁUGA PROGRAMU OPTIMA MODUŁ PŁACE I KADRY OD PODSTAW:

 

ĆWICZENIE NR 1

ZAŁOŻENIE NOWEJ BAZY DANYCH I JEJ KONFIGURACJA 

ĆWICZENIE NR 2

WPROWADZENIE PRACOWNIKA I ZATRUDNIENIE GO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

ĆWICZENIE NR 3

WPROWADZENIE DODATKOWYCH DANYCH KADROWYCH PRACOWNIKA  

ĆWICZENIE NR 4

WPROWADZENIE SCHEMATU PŁATNOŚCI  

ĆWICZENIE NR 5

WPROWADZENIE DODATKOWYCH DO WYNAGRODZENIA 

ĆWICZENIE NR 6

WPROWADZENIE HISTORII WYKSZTAŁCENIA I ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA 

ĆWICZENIE NR 7

WPROWADZENIE LIMITÓW NIEOBECNOŚCI I NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA 

ĆWICZENIE NR 8

AKTUALIZACJA DANYCH PRACOWNIKA 

ĆWICZENIE NR 9

STWORZENIE LISTY PŁAC – UMOWA O PRACĘ 

ĆWICZENIE NR 10

NALICZENIE WYNAGRODZENIA 

ĆWICZENIE NR 11

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY 

ĆWICZENIE NR 12

UMOWY CYWILNOPRAWNE 

ĆWICZENIE NR 13

STWORZENIE LISTY PŁAC – UMOWA ZLECENIE 

ĆWICZENIE NR 14

NALICZENIE WYNAGRODZENIA – UMOWA ZLECENIE 

ĆWICZENIE NR 15

SPORZĄDZENIE DEKLARCJI ZUS 

ĆWICZENIE NR 16

DEKLARACJE PIT 11 DLA PRACOWNIKÓW 

ĆWICZENIE NR 17

DEKLARACJE PIT 4R 

 

OBSŁUGA PROGRAMU OPTIMA MODUŁ KSIĘGA HANDLOWA OD PODSTAW:

  

ĆWICZENIE NR 1

ZAŁOŻENIE NOWEJ BAZY DANYCH I JEJ KONFIGURACJA 

ĆWICZENIE NR 2

WPROWADZANIE BANKU 

ĆWICZENIE NR 3

WPROWADZANIE URZĘDÓW SKARBOWYCH, ODDZIAŁÓW ZUS 

ĆWICZENIE NR 4

WPROWADZENIE KATEGORII PRZYCHODOWYCH I KOSZTÓW 

ĆWICZENIE NR 5

WPROWADZENIE KONTRAHENTÓW 

ĆWICZENIE NR 6

PLAN KONT 

ĆWICZENIE NR 7

PRZYPISANIE KONT DO KATEGORII PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

ĆWICZENIE NR 8

PRZYPISANIE KATEGORII DO KONTRAHENTÓW 

ĆWICZENIE NR 9

OTWARCIE RAPORTU KASOWEGO ZA WYBRANY MIESIĄC 

ĆWICZENIE NR 10

PRZYPISANIE SALDA POCZĄTKOWEGO DO WYCIĄGU BANKOWEGO I  RAPORTU KASOWEGO 

ĆWICZENIE NR 11

WPROWADZANIE FAKTUR SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW 

ĆWICZENIE NR 12

TWORZENIE SCHEMATU KSIĘGOWANIA DLA FAKTUR SPRZEDAŻY I FAKTUR ZAKUPU

ĆWICZENIE NR 13

KSIĘGOWANIE FAKTUR SPRZEDAŻY  I ZAKUPU NA PODSTAWIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH 

ĆWICZENIE NR 14

WPROWADZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO 

ĆWICZENIE NR 15

TWORZENIE SCHEMATU KSIĘGOWEGO WYCIĄGU BANKOWEGO I RAPORTU KASOWEGO 

ĆWICZENIE NR 16

ZAMYKANIE I KSIĘGOWANIE WYCIĄGU BANKOWEGO I RAPORTU KASOWEGO

ĆWICZENIE NR 17

WPROWADZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO  

ĆWICZENIE NR 18

NALICZENIE AMORTYZACJI 

ĆWICZENIE NR 19

ZAKSIĘGOWANIE AMORTYZACJI 

ĆWICZENIE NR 20

ZAPIS DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W DZIENNIKACH 

 

 

KAŻDY UCZESTNIK KURSU OTRZYMUJE:

  • materiały są opracowane do wersji programu OPTIMA obowiązującego w 2023 roku - wersja 2023.5.1.1493
  • materiały szkoleniowe (druk czarno-biały) skrypt z ćwiczeniami (ze zdjęciami 'krok po kroku' jak wykonywać ćwiczenia)

 

WARUNKI NAUKI:

  • na bieżąco uaktualniane są materiały szkoleniowe
  • pracujemy na autorskich programach nauczania

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

  • Cena kursu 1800 zł

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

  • certyfikat znajomości OPTIMY moduł: Książka Podatkowa, Płace i kadry, Księga handlowa