Samodzielny księgowy - specjalista ds. podatków z programem Optima

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Kurs skierowany jest do osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości. Skierowany jest również do osób mających wcześniej doświadczenie w pracy w dziale księgowości lub biurze rachunkowym. W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły u nas kurs księgowości od podstaw i znają program Optima na poziomie podstawowym

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:

Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Zna zasady powstania i rachunkowość spółki komandytowej
 • Zna zasady powstania i rachunkowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zna zasady powstania i rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
 • Zna zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i podatku Vat

  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wypełnić deklaracje podatkowe
 • Potrafi założyć firmę, wprowadzić dokumenty księgowe i zaksięgować dokumenty dotyczące eksportu towarów, importu usług, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, sporządzić deklaracje podatkowe w programie księgowym Optima Księga Handlowa

WYMAGANIA:

Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

 

Księgowość w spółce komandytowej: 6 h

 • Istota działalności spółki komandytowej 
 • Zasady powstania spółki komandytowej
 • Rachunkowość spółki komandytowej
 • Rodzaje kapitałów w spółce komandytowej
 • Wynik finansowy w spółce komandytowej

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 12 h

 • Istota działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zasady powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rachunkowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rodzaje kapitałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wynik finansowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość organizacji pozarządowych: 6 h

 • Istota działalności organizacji pozarządowych
 • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna organizacji pozarządowych
 • Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
 • Rachunkowość organizacji pozarządowych fundacji i stowarzyszeń 

     - przychody

     - koszty

     - zwolnienia od podatku dochodowego

     - sprawozdania finansowe

Vat - podatek od towarów i usług: 12 h

 • Eksport towarów
 • Import usług
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Handlowa i Środki trwałe- poziom zaawansowany: 24 h 

 • Wprowadzenie i zaksięgowanie dokumentów księgowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie deklaracji podatkowych, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima 

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy ul. Świętokrzyska 12 pok. 422, 30-015 Kraków

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat Księgowego kod zawodu: 331301
 • certyfikat znajomości OPTIMY Księga Handlowa i Środki Trwałe – wydawany przez producenta programu

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

WZORY ZAŚWIADCZEŃ: