PROFESJONALNA NIANIA

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Kurs skierowany jest do osób pragnących związać swoją przyszłość z opieką nad dziećmi.

PROGRAM:

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej: 4 h

 • prawidłowe postępowanie w przypadku zagrożenia życia/zdrowia podopiecznego
 • ciała obce w oku/uchu/drogach oddechowych/nosie
 • urazy głowy
 • utrata przytomności
 • resuscytacja
 • oparzenia
 • zranienia/skaleczenia/otarcia
 
Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci: 4 h
 • zdrowa dieta
 • sztuczki na podanie posiłku niejadkowi
 • sposoby na wpojenie dziecku zdrowych nawyków żywieniowych
 
Podstawy procesu rozwoju dziecka i opieki: 8 h
 • psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu rozwoju dziecka
 
Kreatywne zabawy: 12 h
 • ogranizacja zabaw dla dzieci w kreatywny i rowijający sposób
 • ciekawe pomysły na mądre spędzenie czasu z podopiecznym
 
Niania jaki zawód, autoprezentacja i skuteczne poszukiwanie pracy: 4 h

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe 
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W skład kadry szkoleniowej wchodzą: psycholog, pedagog oraz pielęgniarka.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.