Podstawy komputera z internetem dla osób 50+ i seniorów

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób w wieku 50+. Kurs adresowany jest do osób pragnących efektywnie i wydajnie pracować w środowisku MS Windows. Podczas szkolenia kursanci uczą się pracować na plikach i folderach, poznają obsługę podstawowych programów. Zapoznają się z korzystaniem z przeglądarek internetowych oraz poznają pojęcia związane z Internetem.

 

WYMAGANIA:

Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

Cz. I Wstęp do pracy na komputerze

 • Rozpoznawanie podstawowych części komputera
 • System Windows 7, obsługa

Cz. II Praca na plikach i folderach

 • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie
 • Struktura, widoki, właściwości, kosz

Cz. III Obsługa prostych programów

 • Praca z dokumentem, zapis, odczyt, zapis w innym formacie
 • Drukowanie

Cz. IV Podstawy Internetu

 • Zasada działania
 • Podstawowe pojęcia
 • Adresy URL
 • Bezpieczeństwo w Internecie

Cz. V Korzystanie z przeglądarki internetowej

 • Przeglądanie stron
 • Korzystanie z Formularzy
 • Wyszukiwanie informacji

Cz. VI Podstawy poczty elektronicznej (e-mail)

 • Obsługa programu pocztowego
 • Tworzenie wiadomości, załączniki
 • Wysyłanie, odbieranie i przesyłanie wiadomości
 • Książka adresowa

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych
 • w pracowni każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 300zł brutto

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • certyfikat odbycia szkolenia komputerowego              

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.