Podstawy arkusza kalkulacyjnego MS Excel

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób chcących poznać Microsoft Excel 2010 od podstaw. Kurs adresowany jest do osób pragnących efektywnie i wydajnie pracować w środowisku MS Excel. Podczas szkolenia kursanci poznają podstawy formatowania danych, operacji matematycznych na komórkach, techniki tworzenia wykresów i zarządzanie skoroszytami.

WYMAGANIA:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM

Zapoznanie z programem Excel. Wprowadzanie treści

 • Okna programu. Wprowadzanie danych. Edycja komórek
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek
 • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka)

Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
 • Formatowanie graficzne
 • Typy danych i formatowanie według typu danych
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja

Formuły i funkcje

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne
 • Adresowanie względne i bezwzględne.
 • Funkcje logiczne
 • Formuły zliczające i sumujące
 • Formuły do zastosowań finansowych
 • Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
 • Praca z datami i czasem

Sortowanie danych i filtry

Tworzenie wykresów

Drukowanie i jego opcje

 • Przygotowywanie arkusza do druku

Zarządzanie skoroszytami

 • Tworzenie i organizacja skoroszytów
 • Formaty plików

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych
 • w pracowni każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 500zł brutto

CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • certyfikat odbycia szkolenia komputerowego              

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.