Optima Księga Handlowa - zajęcia komputerowe

 

 

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE OPŁATY. 

OBSŁUGA PROGRAMU OPTIMA MODUŁ KSIĘGA HANDLOWA OD PODSTAW OBEJMUJE:

  

ĆWICZENIE NR 1

ZAŁOŻENIE NOWEJ BAZY DANYCH I JEJ KONFIGURACJA 

ĆWICZENIE NR 2

WPROWADZANIE BANKU 

ĆWICZENIE NR 3

WPROWADZANIE URZĘDÓW SKARBOWYCH, ODDZIAŁÓW ZUS 

ĆWICZENIE NR 4

WPROWADZENIE KATEGORII PRZYCHODOWYCH I KOSZTÓW 

ĆWICZENIE NR 5

WPROWADZENIE KONTRAHENTÓW 

ĆWICZENIE NR 6

PLAN KONT 

ĆWICZENIE NR 7

PRZYPISANIE KONT DO KATEGORII PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

ĆWICZENIE NR 8

PRZYPISANIE KATEGORII DO KONTRAHENTÓW 

ĆWICZENIE NR 9

OTWARCIE RAPORTU KASOWEGO ZA WYBRANY MIESIĄC 

ĆWICZENIE NR 10

PRZYPISANIE SALDA POCZĄTKOWEGO DO WYCIĄGU BANKOWEGO I  RAPORTU KASOWEGO 

ĆWICZENIE NR 11

WPROWADZANIE FAKTUR SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW 

ĆWICZENIE NR 12

TWORZENIE SCHEMATU KSIĘGOWANIA DLA FAKTUR SPRZEDAŻY I FAKTUR ZAKUPU

ĆWICZENIE NR 13

KSIĘGOWANIE FAKTUR SPRZEDAŻY  I ZAKUPU NA PODSTAWIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH 

ĆWICZENIE NR 14

WPROWADZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO 

ĆWICZENIE NR 15

TWORZENIE SCHEMATU KSIĘGOWEGO WYCIĄGU BANKOWEGO I RAPORTU KASOWEGO 

ĆWICZENIE NR 16

ZAMYKANIE I KSIĘGOWANIE WYCIĄGU BANKOWEGO I RAPORTU KASOWEGO

ĆWICZENIE NR 17

WPROWADZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO  

ĆWICZENIE NR 18

NALICZENIE AMORTYZACJI 

ĆWICZENIE NR 19

ZAKSIĘGOWANIE AMORTYZACJI 

ĆWICZENIE NR 20

ZAPIS DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W DZIENNIKACH 

 

KAŻDY UCZESTNIK KURSU OTRZYMUJE:

 

  • materiały są opracowane do wersji programu OPTIMA obowiązującego w 2023 roku - wersja 2023.5.1.1493
  • materiały szkoleniowe (druk czarno-biały) skrypt z ćwiczeniami (ze zdjęciami 'krok po kroku' jak wykonywać ćwiczenia)

WARUNKI NAUKI:

  • na bieżąco uaktualniane są materiały szkoleniowe
  • pracujemy na autorskich programach nauczania
  • tematy opisane w materiałach szkoleniowych są przygotowane tak, aby każdy uczestnik mógł w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia z nimi związane

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

  • Cena kursu 700 zł

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

  • certyfikat znajomości OPTIMY Księga Handlowa 

 

 optimahandel