Optima Księga Handlowa - kurs korespondencyjny

OBSŁUGA PROGRAMU OPTIMA MODUŁ KSIĘGA HANDLOWA OD PODSTAW KURS KORESPONDENCYJNY OBEJMUJE:

SPIS ĆWICZEŃ:

ĆWICZENIE NR 1

ZAŁOŻENIE NOWEJ BAZY DANYCH I JEJ KONFIGURACJA STR. NR  4

ĆWICZENIE NR 2

WPROWADZANIE BANKU STR. NR  15

ĆWICZENIE NR 3

WPROWADZANIE URZĘDÓW SKARBOWYCH, ODDZIAŁÓW ZUS STR. NR  18

ĆWICZENIE NR 4

WPROWADZENIE KATEGORII PRZYCHODOWYCH I KOSZTÓW STR. NR  23

ĆWICZENIE NR 5

WPROWADZENIE KONTRAHENTÓW STR. NR  35

ĆWICZENIE NR 6

PLAN KONT STR. NR  41

ĆWICZENIE NR 7

PRZYPISANIE KONT DO KATEGORII PRZYCHODÓW I KOSZTÓW STR. NR  50

ĆWICZENIE NR 8

PRZYPISANIE KATEGORII DO KONTRAHENTÓW STR. NR  59

ĆWICZENIE NR 9

OTWARCIE RAPORTU KASOWEGO ZA WYBRANY MIESIĄC STR. NR  67

ĆWICZENIE NR 10

PRZYPISANIE SALDA POCZĄTKOWEGO DO WYCIĄGU BANKOWEGO I  RAPORTU KASOWEGO STR. NR  72

ĆWICZENIE NR 11

WPROWADZANIE FAKTUR SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW STR. NR  76

ĆWICZENIE NR 12

TWORZENIE SCHEMATU KSIĘGOWANIA DLA FAKTUR SPRZEDAŻY I FAKTUR ZAKUPU STR. NR  89

ĆWICZENIE NR 13

KSIĘGOWANIE FAKTUR SPRZEDAŻY  I ZAKUPU NA PODSTAWIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH STR. NR  89

ĆWICZENIE NR 14

WPROWADZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO STR. NR  95

ĆWICZENIE NR 15

TWORZENIE SCHEMATU KSIĘGOWEGO WYCIĄGU BANKOWEGO I RAPORTU KASOWEGO STR. NR 117

ĆWICZENIE NR 16

ZAMYKANIE I KSIĘGOWANIE WYCIĄGU BANKOWEGO I RAPORTU KASOWEGOSTR. NR  117

ĆWICZENIE NR 17

WPROWADZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO  STR. NR  123

ĆWICZENIE NR 18

NALICZENIE AMORTYZACJI STR. NR  127

ĆWICZENIE NR 19

ZAKSIĘGOWANIE AMORTYZACJI STR. NR  128

ĆWICZENIE NR 20

ZAPIS DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W DZIENNIKACH STR. NR  131

 

KAŻDY UCZESTNIK KURSU OTRZYMUJE:

 

  • materiały są opracowane do wersji programu OPTIMA obowiązującego w 2023 roku - wersja 2023.5.1.1493
  • materiały szkoleniowe (druk czarno-biały) skrypt z ćwiczeniami (ze zdjęciami 'krok po kroku' jak wykonywać ćwiczenia) 132 STRONY SKRYPT PODSTAWOWY I 50 STRON SKRYPT SCHEMATY KSIĘGOWE
  • pendrive z wersją demo programu Optima
  • materiały są wysyłane paczką - poczta polska tylko na terenie Polski

WARUNKI NAUKI:

  • na bieżąco uaktualniane są materiały szkoleniowe
  • pracujemy na autorskich programach nauczania
  • tematy opisane w materiałach szkoleniowych są przygotowane tak, aby każdy uczestnik mógł w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia z nimi związane

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

  • Cena kursu 600 zł

CO UCZESTNIK OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

  • certyfikat znajomości OPTIMY Księga handlowa