Enova Kadry Płace - zajęcia komputerowe

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE OPŁATY. 

KURS OBEJMUJE:

 • Zakładanie nowej firmy
 • Definiowanie parametrów firmy
 • Inicjowanie kalendarza firmy
 • Zatrudnianie pracowników
 • Definiowanie okresu płacowego
 • Definiowanie listy płac
 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ze stawką: miesięczna, dniową, godzinową
 • Dodatkowe elementy wynagrodzenia: premie, nadgodziny
 • Wynagrodzenie za czas urlopu, za czas choroby
 • Umowy cywilno-prawne
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Wyliczenie ekwiwalentu za urlop
 • Wydruki
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i PFRON
 • Przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS w programie Enova

  KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Cena kursu nie podlega żadnym zniżkom.

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • certyfikat znajomości ENOVY Kadry Płace

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

Istnieje również możliowość indywidualnych zajęć komputerowych z wykładowcą z programu. Cena wynosi 45zł brutto/45 minut.