Aktywne warsztaty poszukiwania pracy

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, POSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO TERMINIE                   OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO ?

Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, które chcą nabyć umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych oraz chcących nauczyć się jak zaprezentować swoją osobę i swoje osiągnięcia na rozmowie kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA:

Poziom wykształcenia – brak wymagań. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:

BILANS KOMPETENCJI 

Pierwszy krok w kierunku zatrudnienia. Uczestnicy, razem z trenerem zanalizują swoje predyspozycje i możliwości uwzględniając zarówno własną edukację formalną, jak i umiejętności zdobyte przez doświadczenie.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

Praktyczne przygotowanie dla potencjalnego pracodawcy informacji o swoich kompetencjach, kwalifikacjach i umiejętnościach. Kursanci opracują zwój życiorys, nauczą się go modyfikować, by odpowiednio wyeksponować swoje umiejętności adekwatne do stanowiska pracy, na które aplikują, nauczą się pisać przejrzyste i czytelne listy motywacyjne.

WYSZUKIWANIE OFERT PRACY

W Internecie i innych miejscach, gdzie pracodawcy zawieszają swoje ogłoszenia. W uzupełnieniu uczestnicy szkolenia dowiedzą się, gdzie one same mogą zamieszczać swoje CV, by mógł je odszukać potencjalny pracodawca.

PRÓBNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

Scenki odgrywane przez kursantów i trenera rozmowy kwalifikacyjnej, omówienie ich przebiegu, wskazanie słabych punktów, przećwiczenie trudniejszych momentów.

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

  • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
  • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
  • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
  • pracujemy na autorskich programach nauczania
  • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. 

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy (al. Grottgera 1/8, 30 – 035 Kraków)

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Koszt kursu to: 100 zł brutto

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zainteresowane osoby wpłacają zaliczkę w wysokości 200 zł, po otrzymaniu maila, że kurs rusza w terminie. Pozostała należność jest spłacana w całości w ciągu 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub w ratach wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim

Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

GWARANCJA SATYSFAKCJI:

U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.

Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.

Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.