Optima Księga Handlowa - Zaawansowane zajęcia komputerowe

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.

      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE OPŁATY. 

KURS OBEJMUJE:

 • Zakładanie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Generowanie planu kont

 Import usług:

 •  Ewidencja importu usług w rejestrze VAT
 •  Ujęcie importu usług w jpk

  Świadczenie usług w UE:

 • Ewidencja sprzedaży usług UE w rejestrze VAT
 • Ujęcie sprzedaży usług UE w jpk

 Świadczenie usług poza UE:

 • Ewidencja eksportu usług w rejestrze VAT
 • Ujęcie eksportu usług w jpk

 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

 • Ewidencja WNT w rejestrze VAT
 • Ujęcie WNT w jpk i deklaracji VAT UE

 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

 • Ewidencja WDT w rejestrze VAT
 • Ujęcie WDT w jpk i deklaracji VAT UE

 Rejestry i raporty kasowo-bankowe w praktyce:

 •  Wprowadzenie wyciągu walutowego

 • Rozliczenie płatności walutowych
 • Różnice kursowe

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

 Zaawansowane schematy księgowe

 Czynności przy zamknięciu miesiąca

 Czynności przy zamknięciu roku

 

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe 
 • serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

Cena kursu nie podlega żadnym zniżkom.

CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?

 • certyfikat znajomości OPTIMY Księga Handlowa -poziom zaawansowany