Księgowość komputerowa z programem Optima

Kurs skierowany jest do osób, które skończyły kurs księgowość z elementami kadr i płac oraz pracujących w księgowości pragnących poznać kompleksowo program OPTIMA.

Program

 • CDN Optima

Kasa/Bank:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch Optima. Nawigacja w programie
 • Pojęcie rejestru, raportu i zapisów bankowych i kasowych,
 • Definiowanie rejestru i raportu
 • Rejestry kasowe/bankowe. Raporty kasowe/bankowe.
 • Definiowanie rejestru i raportu
 • Definiowanie nowej formy zapłaty
 • Preliminarz płatności. Rozliczenia podmiotu. Wyszukiwanie dokumentu i płatności
 • Noty odsetkowe. Ponaglenia zapłaty. Potwierdzenie salda

Księga Podatkowa:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch Optima. Nawigacja w programie.
 • Konfiguracja parametrów.
 • Kartoteki: urzędy pracownicy, kontrahenci
 • Kategorie: ogólne i szczegółowe, przychodów i kosztów
 • Zapisy księgowe.
 • Ewidencja VAT: faktury zakupu i faktury sprzedaży
 • Deklaracja VAT-7
 • Zapisy bezpośrednie w KPIR
 • Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L,
 • Ewidencja ryczałtowa.
 • Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym- ewidencja przebiegu pojazdu
 • Rejestry kasowe/bankowe. Raporty kasowe/bankowe.
 • Preliminarz płatności. Rozliczenia podmiotu. Wyszukiwanie dokumentu i płatności
 • Noty odsetkowe. Ponaglenia zapłaty. Potwierdzenie salda
 • Współpraca między modułami. Przenoszenie danych z modułu Kadry-płace i środki trwałe do KPIR

Księga Handlowa:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch Optima. Nawigacja w programie.
 • Konfiguracja parametrów.
 • Plan kont (konta księgowe, dodawanie kont syntetycznych i analitycznych)
 • Bilans otwarcia.
 • Kartoteki: urzędy pracownicy, kontrahenci
 • Kategorie: ogólne i szczegółowe, przychodów i kosztów
 • Zapisy księgowe.
 • Ewidencja VAT: faktury zakupu i faktury sprzedaży
 • Ewidencja VAT (Deklaracja VAT-7).
 • Schematy księgowe (nagłówek oraz elementy schematu księgowego).
 • Zaliczki na deklaracje: CIT-8.
 • Bezpośrednie zapisy do ksiąg, ręczna dekretacja
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Podpinanie kont księgowych do bilansu i rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

Środki Trwałe:

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie dokumentów OT, LT itp.
 • Plan amortyzacji
 • Naliczanie amortyzacji
 • Księgowanie amortyzacji
 • Ewidencja wyposażenia.

Kadry/Płace:

 • Wprowadzenie do systemu Comarch Optima. Nawigacja w programie.
 • Konfiguracja parametrów.
 • Obsługa kadrowa.
 • Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Przypisanie pracownikowi stałych elementów wynagrodzenia (dodatków).
 • Definiowanie kalendarza pracownika. Odnotowywanie nieobecności. Limity nieobecności.
 • Wprowadzenie do list płac. Naliczanie wypłat pracowników.
 • Księgowanie listy płac.
 • Zaliczki na poczet deklaracji PIT-4R.
 • Wystawienie deklaracji PIT-11.

Cena obejmuje

 • materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima na płycie CD
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat znajomości OPTIMY Kadry-Płace, Księga Handlowa, Książka Przychodów i Rozchodów wydawany przez producenta programu
 • serwis kawowy

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Warunki uczestnictwa

 • Zapisu na kurs można dokonać drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w siedzibie firmy
 • Rezerwacja miejsca na kursie wymaga wpłaty zadatku w kwocie 200 zł, odliczanego od całości kosztu kursu.
 • Całość należności za szkolenie należy wpłacić do 7 dni od rozpoczęcia kursu, lub zgodnie z datami określonych rat.
 • Wpłat należy dokonywać na konto:
  BZ WBK 87 1090 2053 0000 0001 1152 9442
  lub osobiście w naszym biurze na ul. Grottgera 1/8
 • UWAGA! Faktury VAT zawsze wystawiane są na dane znajdujące się w przelewie. 
 • Osobie zgłaszającej się na kurs przysługują zniżki, o których mowa w zakładce "Promocje".
 • Po otrzymaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzymuje drogą e-mailową harmonogram zajęć-najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu
 • Krakowskie Centrum Biznesu zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu planowanego kursu z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku małego zainteresowania kursem.
 • Krakowskie Centrum Biznesu nie przewiduje możliwości rezygnacji ze szkolenia i możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 • W razie zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, Krakowskie Centrum Biznesu może wyrazić zgodę na odbycie tych zajęć w innej grupie.

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: DOC

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: PDF