KOMPETENCJE ZAWODOWE

Europejskie Ramy Kwalifikacji to wspólny układ odniesienia, dzięki któremu można porównać i przełożyć kwalifikacje zdobyte w różnych krajach.

Europejskie Ramy Kwalifikacji pomagają wprowadzić klarowny system opisywania i potwierdzenia kwalifikacji zdobytych w krajach Unii Europejskiej.

Dzięki tej innowacji pracodawcy na podstawie dyplomów i świadectw będą mogli lepiej poznać kompetencje kandydata do pracy, co jest szczególnie potrzebne w przypadku, gdy kandydat posiada dyplom uzyskany w innym kraju. Dodatkowo, certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe w obrębie konkretnego zawodu zwiększa szansę kandydata na zdobycie pracy (w stosunku do osób nie posiadających takiego potwierdzenia).

Wprowadzenie Europejskich Ram Kwalifikacji ułatwia:

  • przepływ osób między różnymi miejscami uczenia się oraz pracą w różnych sektorach, branżach, regionach i krajach,
  • przenoszenie zdobytych kwalifikacji
  • zwiększenie zawodowej mobilności Europejczyków
  • sprawnie podejmować naukę i pracę w krajach UE,
  • zmieniać pracę lub instytucję edukacyjną we własnym kraju

 

Wybrane kursy w ofercie Krakowskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. dają możliwość po zdaniu wewnętrznego egzaminu i uzyskania co najmniej 70 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji zawodowych w ramach zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, a nabytych w toku kształcenia lub praktyki. Wszystkie pozycje klasyfikacyjne zostały opatrzone symbolem cyfrowym wykazanym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

 

 

Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszła w życie nowa Klasyfikacja zawodów i specjalności, zgodnie z którą ustalono następujące poziomy kwalifikacji zawodowych:

W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI: 

 

POZIOM 

         ZAWÓD                               

     KOD KLASYFIKACJI      ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

SZKOLENIA W NASZEJ OFERCIE PO KTÓRYCH OTRZYMACIE PAŃSTWO KOMPETENCJE W DANYM ZAWODZIE

PoziomI        
  technik rachunkowości                 431103  
   asystent ds.  księgowości                 431101

sprawdź kurs

sprawdź kurs

sprawdź kurs

PoziomII       
  księgowy                 331301

sprawdź kurs

sprawdź kurs

sprawdź kurs

sprawdź kurs

Poziom III      
  specjalista ds. rachunkowości                 241103

sprawdź kurs

sprawdź kurs

sprawdź kurs

 

  audytor                 242204  
Poziom IV      
  główny księgowy                 121101

sprawdź kurs

  kierownik   biura rachunkowego                 121102  
Poziom V      
  biegły rewident                  241101  

 

W ZAKRESIE KADR I PŁAC:

 

POZIOM ZAWÓD  KOD KLASYFIKACJI      ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI SZKOLENIA W NASZEJ OFERCIE PO KTÓRYCH OTRZYMACIE PAŃSTWO KOMPETENCJE W DANYM ZAWODZIE
PoziomI      
  pracownik ds. osobowych 441501

sprawdź kurs

sprawdź kurs

  pracownik obsługi płacowej 431301

sprawdź kurs

sprawdź kurs

PoziomII      
  specjalista ds. kadr  242307  sprawdź kurs
  specjalista ds. wynagrodzeń  242310 sprawdź kurs
Poziom III      
  kierownik działu kadrowo-płacowego 121201  
Poziom IV      
  dyrektor ds. personalnych 112005  

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MPiPS z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.